Privacy Policy

Denswood Privacy Statement
Uw privacy is heel belangrijk voor Denswood. Daarom hebben wij een beleid ontwikkeld om uw persoonsgegevens zorgvuldig en vertrouwelijk te behandelen. Wij verwerken uw persoonsgegevens uitsluitend in overeenstemming met de geldende wetgeving op dit gebied. In dit Privacy Statement geven wij aan welke persoonsgegevens Denswood van u verzameld, op welke wijze persoonsgegevens worden verwerkt en van welke rechten u gebruik kan maken.

Wie is Denswood
Denswood
Bandoengstraat 13
9715NA Groningen
denswood050@gmail.com
KVK: 69823219
Bank: NL29 KNAB 0256 6937 81

Algemene Verordening Gegevensbescherming
Op 25 mei 2018 treedt de Algemene Verordening Persoonsgegevens (hierna: “AVG”) in werking. Denswood dient in overeenstemming met deze verordening te opereren. De Autoriteit Persoonsgegevens (hierna: “Autoriteit”) ziet toe op de naleving van de AVG. Bij de Autoriteit kunt u terecht voor meer algemene informatie over de AVG en het indienen van klachten ten aanzien van inbreuken op uw privacy. Meer informatie over de Autoriteit kunt vinden op: www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Persoonsgegevens
Denswood gebruikt de door u verstrekte persoonsgegevens om zijn diensten zo goed mogelijk te kunnen leveren. U kunt hierbij onder andere denken aan:
• het verlenen van toegang tot de Denswood Webshop (www.denswood.com) en de daarop aangeboden diensten, waaronder in ieder geval begrepen:
• het contact formulier;
• de commentaarfunctie bij producten en de blog
• het plaatsen van bestellingen via de Denswood Webshop;
• de verkoop en levering van producten en diensten door Denswood
• het voeren van een verkoopadministratie;
• het voeren van persoonlijke emailcorrespondentie (bijvoorbeeld emailcorrespondentie over een door u gestelde vraag, of een geplaatste bestelling)
Uw gegevens zijn alleen beschikbaar voor Denswood en haar medewerkers. Alleen als dat voortvloeit uit de wet of uit contractuele verplichtingen die de Denswood tegenover u heeft, worden zonder uw expliciete toestemming geen persoonsgegevens aan derden verstrekt.

Welke persoonsgegevens verwerkt Denswood
Wij verwerken in principe alleen de volgende gegevens:
• (Bedrijfs)naam,
• voornaam,
• voorletters,
• titulatuur,
• adres,
• postcode,
• woonplaats,
• telefoonnummer,
• email adres,
• cookies (zie voor meer informatie ‘Cookies’ hieronder)
• IP adres
• gegevens voor het doen van betalingen.

Opslag van gegevens
Indien u een aankoop bij ons heeft gedaan, kunnen uw persoongegevens opgeslagen worden in onze verkoopadministratie. Verder staan de verkoopdata (inclusief persoonsgegevens) op de server van onze Denswood Webshop in het klantmanagementsysteem. De Denswood Webshop wordt gehost via Hosty.nl. Meer informatie over de privacy policy van onze hosting provider hosty.nl kunt u vinden op: https://www.hosty.nl.nl
Onze Website content is overigens goed beveiligd door middel van SSL encryptie. Deze veiligheidsversleuteling is te herkennen aan het gebruik van https’ in de adresbalk van uw webbrowser en een sleutelvormig icoontje.

Duur opslag gegevens
Wij bewaren uw gegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor ze zijn ontvangen.
• Wanneer u klant bent, worden de facturen met uw gegevens bewaard volgens een wettelijk verplicht gestelde
bewaartermijn (bijvoorbeeld om aan onze boekhoudverplichtingen voor de verkoopadministratie te kunnen voldoen).
• Persoonsgegevens die vermeld staan bij commentaren die door u via de Website zijn geplaatst, blijven voor onbepaalde tijd staan, tenzij u Denswood expliciet om verzoekt tot het verwijderen van het commentaar of een post. De procedure voor het verwijderen van uw persoonsgegevens staat hieronder beschreven.
De bovenstaande termijnen gelden, tenzij er voor ons verdere wettelijke verplichtingen bestaan die verlangen dat gegevens langer bewaard worden en/of beschikbaar blijven.

Cookies
Voor een zo goed mogelijke werking van deze Website en om de inhoud van advertenties af te stemmen op uw voorkeuren worden cookies gebruikt.

Wat zijn cookies?
Een cookie is een klein bestandje dat door onze Website wordt meegestuurd en door uw browser op het apparaat waar u onze Website mee bezoekt wordt geplaatst. De informatie die in de cookie is opgeslagen kan naar onze Website teruggestuurd worden, wanneer u de website opnieuw bezoekt. Meer informatie over cookies kunt u vinden op de website van ConsuWijzer.
Advertentiecookies
Met uw toestemming gebruiken wij cookies van Facebook (Facebook Pixel) om advertenties beschikbaar te stellen. Deze cookies zorgen ervoor dat voor u relevante advertenties worden weergegeven. Meer informatie over de cookies van Facebook vind je hier.

Social media
We willen het voor u graag zo gemakkelijk mogelijk maken om de content van onze Website te delen via social media. Dit kan door middel van een aantal social media buttons.
Van de volgende social media-kanalen hebben wij de buttons geplaatst. Lees de privacyverklaringen van de respectievelijke social media-kanalen om te weten hoe zij met uw privacy omgaan. We helpen u alvast op weg door hieronder de links naar de verschillende privacy verklaringen te delen:
• Facebook
• LinkedIn
• Pinterest
• Twitter

Uitschakelen en verwijderen
Wilt u de cookies uitschakelen of verwijderen? Dit kunt u doen via je browserinstellingen. Gebruik eventueel de help-functie van uw browser om te achterhalen hoe u dit kunt doen.
Via de website Your Online Choices kun je meer uitleg vinden over hoe je cookies uit kunt schakelen.

Links
Op onze Website kunt u links naar externe websites aantreffen. Door op een link te klikken gaat u naar een website buiten Denswood. Het kan zijn dat deze externe websites gebruik maken van cookies. Graag verwijzen wij hiervoor naar de cookie- of privacyverklaring van de betreffende website.
Recht op inzage, rectificatie of verwijderen van de persoonsgegevens
U kunt bij Denswood opvragen over welke persoonsgegevens wij van u beschikken en deze, bij eventuele onjuistheden, laten wijzigen door een email te sturen naar denswood050@gmail.com Ook kan u via dezelfde weg Denswood verzoeken uw gegevens te laten wissen.

Intrekken toestemming
Mocht u toestemming hebben gegeven voor het gebruik van uw persoonsgegevens door Denswood en wilt u die toestemming (gedeeltelijk) intrekken, stuur dan een email met mededeling naar denswood050@gmail.com. Voor de volledigheid wijst Denswood erop dat u na intrekking (gedeeltelijk) geen gebruik meer zal kunnen maken van de producten en diensten die Denswood op haar Website aanbiedt.

Wijzigingen in het Privacy Statement
Denswood behoudt zich het recht voor om dit Privacy Statement van tijd tot tijd te wijzigen. De meest recente versie van het Privacy Statement is beschikbaar via de Website

Klachten
Mocht u klachten hebben over de manier waarop Denswood omgaat met uw persoonsgegevens, dan verzoeken wij u om contact met ons op te nemen. Wij zullen proberen om uw klacht zo snel mogelijk op te lossen. Daarnaast heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Zie voor meer informatie: www.autoriteitpersoonsgegevens.nl